نوشیدنی گرم

 • وایت چاکلت ۴۷-۵۱

  White Chocolate

 • هات پستیچو ۶۳-۶۹

  Hot Pistachio

 • کارامل اپل اسپایس ۵۵

  Caramel Apple Spice

 • هات چاکلت ۴۷-۵۶

  Hot Chocolate

 • شکلات فندق ۵۶-۵۹

  Hazelnut Chocolate

 • چای ماسالا ۴۹-۵۷

  Masala Tea