میلک شیک

 • میلک شیک وانیل 49

  Vanilla Milk Shake

 • شیک نوتلا ۷۳

  Nutella Milkshake

 • شیک بادام زمینی ۶۹

  Peanut Milkshake

 • شیک چری بری ۶۳

  Cherry Berry Milkshake

 • شیک بیسکوییت مادر ۵۹

  Biscuit Milkshake