قهوه

 • اسپرسو ۳۹

  Espresso

 • آمریکانو ۳۰-۴۳

  Americano

 • کورتادو ۵۳

  Cortado

 • کاپوچینو ۴۹-۵۵

  Cappuccino

 • لاته ۴۹-۵۷

  Latte

 • موکا ۵۹-۶۶

  Mocha

 • کارامل ماکیاتو ۵۹-۶۶

  Caramel Macchiato

 • عالین لاته ۵۹-۶۶

  Alin Latte

 • هیزل نات لاته ۶۳-۶۷

  Hazelnut Latte

 • قهوه ترک ۳۷

  Turk Coffee

کلیه نوشیدنی ها بصورت سرد هم سرو میشوند